Knivbevis

Alla upptäckarscouter har möjlighet att ta knivbeviset. Det är bara de som har tagit detta bevis som får använda en kniv. Man ska kunna:

  • Knivens delar
  • Lämna och ta emot en kniv
  • Hantera en kniv, använda kniven så att man inte skadar sig själv, någon kamrat eller kniven vässa kniven
  • Kunna lagar och bestämmelser kring knivar
  • Kunna ”Skogsfolkets hederskodex”.

 

Se gärna det papper som visar exakt vad man ska kunna: Knivbevis