Vår kår bildades 1960 är medlem i Scouterna (tidigare Svenska scoutförbundet). Vi har 100 medlemmar fördelade på fyra scoutavdelningar och en kårstyrelse.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi en spårar-, en upptäckar-, en äventyrar- och en utmanaravdelning.

I scouterna arbetar vi i patruller i de aktiviteter som genomförs. Varje avdelning träffas en gång i veckan i våra lokaler.

Kåren har en vald styrelse som träffas varannan månad. På styrelsemötena diskuteras bland annat kommande aktiviteter och läger, ledarsituationen och ekonomin följs upp.