Vår organisation

Vår kår bildades 1960 är medlem i Scouterna (tidigare Svenska scoutförbundet). Vi har 90 medlemmar fördelade på sex scoutavdelningar och en kårstyrelse.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi två spårar-, en upptäckar-, två äventyrar- och en utmanaravdelning.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i våra lokaler.

Kåren har en vald styrelse som träffas varannan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter och läger, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också en medlemsregistrerare som uppdatera  vårt register hos Scouterna löpande.