Engagera dig i kåren

Om du vill hjälpa till, kontakta oss på bergshamrascouter@gmail.com.

Det kan vara allt från att bidra på scoutmöten med just din specialkompetens eller att bara vara vuxen till att följa med på läger och hajker och våra försäljningar.