Styrelsen

Här du kontaktuppgifter till styrelsen i vår kår.

Amy Levál

E-post: amyleval@yahoo.com

Sekreterare

Foto saknas

Gunilla Wirblad

Kårordförande
E-post: bergshamrascouter@gmail.com

Leder kårens arbete.

Lena Boström

E-post: bengt_lena@yahoo.co.uk

Medlemsregistrerare

Foto saknas

Lars-Åke Hansson

Kassör
E-post: bergshamrascouter@gmail.com

Hanterar kårens ekonomi

Foto saknas

Lena Säll

E-post: bergshamrascouter@gmail.com

Ledamot i kårstyrelsen