Utrustningslista och hälsokort

När vi åker på hajker, läger eller seglar brukar vi följa kårens utrustningslistor för att underlätta packningen.

Utrustningslista för hajk på vår och höst
Utrustningslista för läger på sommaren
Vid alla hajker och läger fyller vi också i ett hälsokort och ger till ansvarig ledare.