Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger och hajker tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 400 kronor per termin. Av dessa går 300 kr till kåren och 100 kr för att vi är också är medlemmar i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.