Knivbevis

Alla upptäckarscouter har möjlighet att ta knivbeviset. Det är bara de som har tagit detta bevis som får använda en kniv. Man ska kunna:

  • knivens delar
  • lämna och ta emot en kniv
  • hantera en kniv, använda kniven så att man inte skadar sig själv, någon kamrat eller kniven vässa kniven
  • kunna lagar och bestämmelser kring knivar
  • kunna ”Skogsfolkets hederskodex”.

Se gärna det papper som visar exakt vad man ska kunna: Knivbeviset.